Πολιτική προστασίας δεδομένων

Η παρακάτω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τη χρήση του Δικτυακού Ηλεκτρονικού Καταστήματος Modart.gr, όπου η εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Modart» με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης (Στρατάρχου Παπάγου 87 & Ιτιάς 27) ΑΦΜ:103450610/ΔΟΥ Αμπελοκήπων, εκθέτει και διαθέτει τα προϊόντα της.

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαικού κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Κύριος σκοπός της είναι να ενημερώσει τον οιονδήποτε χρήστη, σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που ο ίδιος χορηγεί, την επεξεργασία αυτών καθώς και τους αρμόδιους, αλλά και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να αιτηθεί την διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Modart ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμα.

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες όπου ο χρήστης άμεσα ή έμμεσα μοιράζεται με την εταιρεία, όπως όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση κ.α, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την διεκπεραίωση της αγοράς προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος, και στα οποία μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση για την επεξεργασία ή την διαγραφή τους.

Σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μέσω της επικοινωνίας, η διευκόλυνση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών, η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, καθώς και η βελτιστοποίηση της εμπειρίας τους μέσα απο την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Παράλληλα καμία πληροφορία, δεν εξέρχεται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενα πρόσωπα, εν γνώση της Modart.

Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να περιηγηθεί στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Modart χωρίς να μοιραστεί απολύτως καμία πληροφορία που αφορά προσωπικά δεδομένα. Η εκχώρηση στοιχείων που αφορούν προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητη μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ώς πελάτης, απαιτούνται, ονοματεπώνυμο, email και επιθυμητός κωδικός πρόσβασης στον προσωπικό του λογαριασμό.
  2. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώνεται απο τα newsletter που αποστέλλονται απο την Modart, απαιτείται το email.
  3. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να του αποσταλούν τα προϊόντα στον χώρο του, απαιτούνται, ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός, στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης ή/και στοιχεία τιμολόγησης.
  4. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς που οργανώνει η Modart, απαιτούνται, ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός, email και κατα περίπτωση στοιχεία σύνδεσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  5. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ζητούνται απο την Modart, στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα, με αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, υπεύθυνο για την ασφάλεια των στοιχείων αυτών ορίζεται το αρμόδιο τμήμα της Modart, ο χρήστης έχει κάθε δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα την διαγραφή όλων ή μέρους των προσωπικών του στοιχείων επικοινωνώντας με την Modart στο info@modart.gr.

Στοιχεία που αφορούν πληροφορίες πιστωτικών καρτών ή άλλα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη καταχωρούνται μόνο στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ και δεν συλλέγονται, καταχωρούνται, επεξεργάζονται από την Modart.

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί, συμμορφώνοντας το εκάστοτε περιεχόμενό της με τους γενικούς κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής στον διαδικτυακό μας τόπο.

Ο χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου «Modart.gr» αποδέχεται τα αναφερόμενα στην παρούσα πολιτική ανεπιφύλακτα, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, σε περίπτωση που συνεχίζει να τον χρησιμοποιεί. Σε αντίθετη περίπτωση συστήνεται η παύση της χρήσης του. Αναλαμβάνει να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία αποφεύγοντας την προσβολή του απορρήτου και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχει σκοπό να βλάψει την Modart ή/και να παραπλανήσει κακοβούλως άλλους χρήστες.

Η εταιρεία Modart, εγγυάται, για την ασφάλεια των όποιων προσωπικών δεδομένων χορηγεί ο χρήστης, όπως και για την διαχείριση την φύλαξη και την επεξεργασία τους.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα δύναται να διαγραφούν μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφόσον δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ωστόσο για συγκεκριμένους και μόνο λόγους ενδέχεται η διαγραφή να πραγματοποιηθεί μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προκαθορισμένο λόγω νομοθετικών διατάξεων.