Όροι & προϋποθέσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O ηλεκτρονικός ιστότοπος www.modart.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, όπου η καλούμενη στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,με διακριτικό τίτλο «Modart» με έδρα τον Έυοσμο Θεσσαλονίκης (Πλάτωνος 67) ΑΦΜ:103450610/ΔΟΥ Αμπελοκήπων, εκθέτει και διαθέτει τα προϊόντα της.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.modart.gr, ο κάθε χρήστης που εισέρχεται, κάνει χρήση ή/και πραγματοποιεί συναλλαγές με την χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να σταματήσει, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αναλαμβάνει επίσης να κάνει χρήση  του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία αποφεύγοντας την προσβολή του απορρήτου και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχει σκοπό να βλάψει την Modart ή/και να παραπλανήσει κακοβούλως άλλους χρήστες.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεσμεύεται για την ακρίβεια και την πληρότητα της παρούσης, δεν ευθύνεται για τυχόν εκ παραδρομής λάθη καταχωρήσεων και δύναται να τροποποιεί κατά περιόδους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας πάντα άμεσα τους καταναλωτές της.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

H modart δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκατάστασης ζημιάς η επιπρόσθετου κόστους που έχει προκύψει από την λανθασμένη κατανόηση της παρούσης, λανθασμένης διατύπωσης της διαθεσιμότητας των προϊόντων η την ακύρωση παραγγελιών λόγω αιτιών για τους οποίους δεν ευθύνεται η ίδια. Σε καμία περίπτωση η Modart δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά (απώλεια κερδών, διαφυγόντα κέρδη, προσωπική ικανοποίηση, απώλεια δεδομένων) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τον διαδικτυακό της ιστότοπο και την χρήση του.

Στις αποστολές των προϊόντων από την Modart προς τον καταναλωτή ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης μετατίθεται στον καταναλωτή αφού ο μεταφορέας αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων κατ’ εντολή του καταναλωτή με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του, έναντι του μεταφορέα.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ολόκληρο το περιεχόμενο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, σημάτων κτλ προστατεύονται απο την σχετική νομοθεσία και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Modart. Η αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση και οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της Modart απαγορεύεται αυστηρά και διώκεται απο τον νόμο.

 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρακάτω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά  τη χρήση του Δικτυακού Ηλεκτρονικού Καταστήματος Modart.gr, όπου η εταιρεία με διακριτικό τίτλο «Modart» με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης (Πλάτωνος 67) ΑΦΜ:103450610/ΔΟΥ Αμπελοκήπων, εκθέτει και διαθέτει τα προϊόντα της.

Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό 2016/679  του Ευρωπαικού κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)

Κύριος σκοπός της είναι να ενημερώσει τον οιονδήποτε χρήστη, σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που ο ίδιος χορηγεί, την επεξεργασία αυτών καθώς και τους αρμόδιους, αλλά και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να αιτηθεί την διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Modart ασκώντας κάθε νόμιμο δικαίωμα.

Ως προσωπικά δεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες όπου ο χρήστης άμεσα ή έμμεσα μοιράζεται με την εταιρεία, όπως όνομα, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση κ.α, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την διεκπεραίωση της αγοράς προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος, και στα οποία μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση για την επεξεργασία ή την διαγραφή τους.

Σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων πληροφοριών είναι αποκλειστικά η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μέσω της επικοινωνίας, η διευκόλυνση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών, η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών,  καθώς και η βελτιστοποίηση της εμπειρίας τους μέσα απο την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Παράλληλα καμία πληροφορία, δεν εξέρχεται σε τρίτους, εκτός από συνεργαζόμενα πρόσωπα, εν γνώση της Modart.

Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα να περιηγηθεί στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Modart χωρίς να μοιραστεί απολύτως καμία πληροφορία που αφορά προσωπικά δεδομένα. Η εκχώρηση στοιχείων που αφορούν προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητη μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί ώς πελάτης, απαιτούνται,  ονοματεπώνυμο, email και επιθυμητός κωδικός πρόσβασης στον προσωπικό του λογαριασμό.
 2. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να ενημερώνεται απο τα newsletter που αποστέλλονται απο την Modart, απαιτείται το email.
 3. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να του αποσταλούν τα προϊόντα στον χώρο του, απαιτούνται, ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός, στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης ή/και στοιχεία τιμολόγησης.
 4. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να συμμετέχει σε διαγωνισμούς που οργανώνει η Modart, απαιτούνται, ονοματεπώνυμο, τηλεφωνικός αριθμός, email και κατα περίπτωση στοιχεία σύνδεσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 5. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ζητούνται απο την Modart, στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα, με αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, υπεύθυνο για την ασφάλεια των στοιχείων αυτών ορίζεται το αρμόδιο τμήμα της Modart, ο χρήστης έχει κάθε δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία αυτά καθώς και το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα την διαγραφή όλων ή μέρους των προσωπικών του στοιχείων επικοινωνώντας με την Modart στο info@modart.gr.

Στοιχεία που αφορούν πληροφορίες πιστωτικών καρτών ή άλλα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας του χρήστη καταχωρούνται μόνο στο ασφαλές περιβάλλον πληρωμών της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ και δεν συλλέγονται, καταχωρούνται, επεξεργάζονται από την Modart.

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί, συμμορφώνοντας το εκάστοτε περιεχόμενό της με τους γενικούς κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής στον διαδικτυακό μας τόπο.

Ο χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου «Modart.gr» αποδέχεται τα αναφερόμενα στην παρούσα πολιτική ανεπιφύλακτα, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών, σε περίπτωση που συνεχίζει να τον χρησιμοποιεί. Σε αντίθετη περίπτωση συστήνεται η παύση της χρήσης του. Αναλαμβάνει να κάνει χρήση  του ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία αποφεύγοντας την προσβολή του απορρήτου και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχει σκοπό να βλάψει την Modart ή/και να παραπλανήσει κακοβούλως άλλους χρήστες.

Η εταιρεία Modart, εγγυάται, για την ασφάλεια των όποιων προσωπικών δεδομένων χορηγεί ο χρήστης, όπως και για την διαχείριση την φύλαξη και την επεξεργασία τους.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα δύναται να διαγραφούν μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εφόσον δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Ωστόσο για συγκεκριμένους και μόνο λόγους ενδέχεται η διαγραφή να πραγματοποιηθεί μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προκαθορισμένο λόγω νομοθετικών διατάξεων.

 

COOKIES

Η Modart έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies, μόνο μετά την συγκατάθεση του χρήστη, με σκοπό την διευκόλυνση και την λειτουργία των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία χωρίζονται σε αναγκαία, διαφήμισης, μέτρησης αποτελεσματικότητας ενεργειών και λειτουργικότητας, ενώ αποστέλλονται και παραμένουν στο ηλεκτρονικό μέσο πρόσβασης του χρήστη, επιτρέποντας την απρόσκοπτη και χωρίς ανωμαλίες λειτουργία της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη καθώς και την βελτιστοποίηση του περιεχομένου ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στα ηλεκτρονικά μέσα όπου αποθηκεύονται και παρέχουν πληροφορίες για την βελτίωση της εξυπηρέτησης των αναγκών του χρήστη, ενώ παραμένουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τα cookies αποτελούν απολύτως αναγκαίο μέσο για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του www.modart.gr και δύναται να χρησιμοποιηθούν για λόγους marketing. Ο χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα εξαίρεσής του από την χρήση των cookies.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η πρόσβαση στα συστήματα του www.modart.gr ελέγχεται αυστηρά και επιτρέπει την χρήση μόνο ορισμένων υπηρεσιών στους πελάτες, απαγορεύοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων όπου αποθηκεύονται απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες την εταιρείας. Σε κάθε σημείο του ηλεκτρονικού καταστήματος όπου είναι απαραίτητη η εισαγωγή στοιχείων, χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση SSL-256 bit η οποία αποτελεί έναν τρόπο ασφαλούς κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον αποδέκτη της. Πρόσβαση στα προσωπικά αυτά στοιχεία έχει μόνο το αρμόδιο τμήμα της Modart.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο κάθε χρήστης διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, επεξεργασίας και μόνιμης διαγραφής των προσωπικών του στοιχείων απο την βάση δεδομένων της Modart. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα ανάκλησης οποιασδήποτε υπάρχουσας συγκατάθεσής του σχετικά με την χρήση των προσωπικών του δεδομένων, όπως και το δικαίωμα εναντίωσης ή υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση που κρίνει την παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, αφού έχει προηγηθεί έγγραφη αναφορά στο info@modart.gr και δεν έχει υπάρξει συμμόρφωση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι τρόποι πληρωμής που μπορεί να επιλέξει κάποιος στο www.modart.gr είναι:

 1. On Line με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Επιλέγοντας την πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα μεταφέρεστε αυτόματα στο ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον συναλλαγών της τράπεζας Πειραιώς όπου όλα τα στοιχεία που εισάγονται δεν αποθηκεύονται στο δικό μας σύστημα. Η διακίνηση των δεδομένων πραγματοποιείται στο, ασφαλές μέσω εξελιγμένου πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης (SSL), περιβάλλον εξασφαλίζοντας τα στοιχεία που εισάγονται στο σύνολό τους.

 1. Με τραπεζική μεταφορά στους παρακάτω λογαριασμούς,

Επιλέγοντας την τραπεζική μεταφορά, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, στα σχόλια της συναλλαγής θα πρέπει να αναφέρεται τον κωδικό της παραγγελίας και το Ονοματεπώνυμο στο οποίο καταχωρήθηκε η παραγγελία σας. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: info@modart.gr , ώστε να επιβεβαιωθεί η πληρωμή και να προχωρήσουμε στην διαδικασία αποστολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση τραπεζικών εξόδων, τα έξοδα δεν επιβαρύνουν την Modart.

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR79 0172 2640 0052 6410 2456 713

Τράπεζα Εθνική

IBAN: GR 49 0110 2400 0000 2406 1067 732

Δικαιούχος: Κεχαγιάς Δημήτριος του Αγγέλου

 

 1. Πληρωμή με αντικαταβολή.

Επιλέγοντας πληρωμή με αντικαταβολή, μπορείτε να πληρώσετε στον μεταφορέα το κόστος της παραγγελίας σας. (Υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση 2 Ευρώ για τα έξοδα αντικαταβολής).

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαχειρίζονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων (GDPR 2016/679). Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ελέγξετε την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ή να επικοινωνήσετε με την Modart στο info@modart.gr.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η κάθε παραγγελία σας μπορεί να παραδοθεί άμεσα και με ασφάλεια σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια στον τόπο που έχετε επιλέξει στην καταχώρηση των στοιχείων αποστολής στην φόρμα παραγγελίας σας. Τα προϊόντα μεταφέρονται μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών ELTA Courier και ACS Courier και πραγματοποιούνται καθημερινά εντός Σαββάτου ,Κυριακής και αργιών.

Οι χρεώσεις αποστολών ενδέχεται να διαφέρουν σε περιόδους προσφορών των μεταφορικών εξόδων, ενώ ο χρόνος παράδοσης για τα προϊόντα που βρίσκονται σε απόθεμα  κυμαίνεται απο 1 εώς 5 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τον προορισμό.

Το ακριβές κόστος αποστολής ορίζεται στα 3 ευρώ, ενώ για αγορές άνω των 40 ευρώ είναι δωρεάν. Σε περιόδους προσφοράς των μεταφορικών εξόδων ενδέχεται να μην υπάρχουν κόστη μεταφοράς. Το τελικό κόστος μεταφορικών αναφέρεται λεπτομερώς στην φόρμα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ όπου απαιτείται επιβεβαίωση αποδοχής του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση η Modart επιβεβαιώνει πως καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την συντομότερη και ασφαλέστερη αποστολή των παραγγελιών, ενώ επιφυλάσσεται για περιπτώσεις  τυχόν λάθους στην ένδειξη αποθέματος ή περιπτώσεις αδυναμίας αποστολής λόγω ανωτέρας βίας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο επιθυμείτε να προχωρήσετε σε επιστροφή προϊόντος η Modart  θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτησή σας.

Εάν η επιστροφή αφορά ελαττωματικό προϊόν, αφού αρχικά ενημερωθεί η Modart εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή στο 2310641264 ή στο info@modart.gr  η επιστροφή γίνεται μέσω ELTA COURIER με έξοδα που επιβαρύνουν την Modart, και αφού παραληφθεί και ελεγχθεί το προϊόν αποστέλλεται νέο ίδιο ή άλλο παρόμοιας αξίας εφόσον αυτό δεν υπάρχει διαθέσιμο.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιστροφής, αφού  αρχικά ενημερωθεί η Modart εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή στο 2310641264 ή στο info@modart.gr  η επιστροφή γίνεται μέσω δικής σας επιλογής και τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη. Για την αποδοχή επιστροφής προϊόντων θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις στο σύνολό τους:

 1. Τα προϊόντα να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση χωρίς να έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά.
 2. Τα προϊόντα να βρίσκονται στην αρχική τους συσκευασία χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τυχόν καρτελάκια και σημάνσεις.
 3. Τα προϊόντα να μην έχουν χρησιμοποιηθεί.

Εφόσον οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται , τότε θα επιστραφεί το σύνολο ή μέρος του αρχικού κόστους (ισχύει μόνο σε περίπτωση που κάποια προϋπόθεση δεν πληρείται σε ικανοποιητικό βαθμό)  με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή του.

Επιστροφές σε προϊόντα προσφοράς δεν γίνονται αποδεκτές.

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η Modart στην προσπάθειά της για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή διαθέτει την υπηρεσία εντοπισμός παραγγελίας. Σε κάθε σας παραγγελία κατά το στάδιο της προετοιμασίας για την αποστολή λαμβάνεται έναν μοναδικό κωδικό αποστολής της μεταφορικής εταιρείας που θα αναλάβει την παράδοση των προϊόντων σας. Με την χρήση του κωδικού στην ενότητα ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της διαδικασίας παράδοσης της παραγγελίας καθώς και την εκτίμηση της ημερομηνίας παράδοσης.